#1 Lỗi duplicate trong add listing

Update Plugins và Theme -> Xoá và re-add lại.

Các lỗi về add listing đều vậy